Rekap Mahasiswa Baru tahun 2019

Fakultas Teknik dan Kejuruan

No Jurusan Program Mandiri Tulis/CBT Adik Papua SNMPTN SBMPTN Total
DT PL LS DK DT PL LS DK DT PL LS DK DT PL LS DK DT PL LS DK
1 Manajemen Informatika (D3) D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Teknik Elektronika (D3) D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pendidikan Teknik Elektro (S1) S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pendidikan Teknik Mesin (S1) S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (S1) S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pendidikan Teknik Informatika (S1) S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0