Rekap Mahasiswa Baru tahun 2017

Fakultas Teknik dan Kejuruan

No Jurusan Program Mandiri Tulis/CBT Mandiri Minat dan Bakat SNMPTN SBMPTN Alih Kredit Pindahan Adik Papua Total
DT PL LS DK DT PL LS DK DT PL LS DK DT PL LS DK DT PL LS DK DT PL LS DK DT PL LS DK DT PL LS DK
1 Manajemen Informatika (D3) D3 0 157 19 15 0 0 62 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 157 82 51
2 Teknik Elektronika (D3) D3 0 42 6 6 0 0 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 18 16
3 Pendidikan Teknik Elektro (S1) S1 0 0 12 6 0 0 0 0 0 163 18 10 0 0 21 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 51 24
4 Pendidikan Teknik Mesin (S1) S1 0 0 15 15 0 0 0 0 0 108 21 8 0 0 27 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 108 64 38
5 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (S1) S1 0 0 19 19 0 0 0 0 0 117 24 19 0 0 23 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 66 51
6 Pendidikan Teknik Informatika (S1) S1 0 0 44 37 0 0 0 0 0 548 57 39 0 0 78 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 548 179 131