Rekap Mahasiswa Baru tahun 2017

Fakultas Teknik dan Kejuruan

No Jurusan Program Mandiri Tulis/CBT Mandiri Minat dan Bakat SNMPTN SBMPTN Alih Kredit Pindahan Adik Papua Total
DT PL LS DK DT PL LS DK DT PL LS DK DT PL LS DK DT PL LS DK DT PL LS DK DT PL LS DK DT PL LS DK
1 Manajemen Informatika (D3) D3 20 68 5 5 35 89 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 56 158 15 14
2 Teknik Elektronika (D3) D3 10 23 6 4 20 25 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 48 12 9
3 Pendidikan Teknik Elektro (S1) S1 8 36 8 8 0 0 0 0 15 79 14 14 9 68 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 183 32 32
4 Pendidikan Teknik Mesin (S1) S1 8 28 8 8 0 0 0 0 15 67 15 15 12 61 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 36 157 36 36
5 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (S1) S1 6 28 6 6 0 0 0 0 20 53 20 20 16 46 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 127 42 42
6 Pendidikan Teknik Informatika (S1) S1 10 83 11 11 0 0 0 0 53 305 52 52 42 260 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 648 105 105