Rekap Mahasiswa Baru tahun 2014

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

No Jurusan Program Mandiri Tulis/CBT SNMPTN SBMPTN Alih Kredit Pindahan Total
DT PL LS DK DT PL LS DK DT PL LS DK DT PL LS DK DT PL LS DK DT PL LS DK
1 Analis Kimia (D3) D3 20 37 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 37 12 10
2 Budidaya Kelautan (D3) D3 20 41 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 41 11 9
3 Pendidikan Biologi (S1) S1 18 20 11 9 45 272 31 31 27 134 56 52 0 0 0 0 0 0 0 0 90 426 98 92
4 Pendidikan Fisika (S1) S1 18 8 4 3 45 174 33 33 27 117 24 22 0 0 0 0 0 0 0 0 90 299 61 58
5 Pendidikan Kimia (S1) S1 18 3 2 2 45 193 26 26 27 109 29 28 0 0 0 0 0 0 0 0 90 305 57 56
6 Pendidikan Matematika (S1) S1 18 57 34 33 45 381 48 48 27 147 56 54 0 0 0 0 0 0 0 0 90 585 138 135
7 Pendidikan IPA (S1) S1 12 61 32 27 30 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 61 32 27
8 Kimia (S1) S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Matematika (S1) S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Biologi (S1) S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Akuakultur (S1) S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0