Rekap Mahasiswa Baru tahun 2018

Fakultas Bahasa dan Seni

No Jurusan Program Mandiri Tulis/CBT Mandiri Minat dan Bakat Adik Papua SNMPTN Lain-lain SBMPTN DIKTI Total
DT PL LS DK DT PL LS DK DT PL LS DK DT PL LS DK DT PL LS DK DT PL LS DK DT PL LS DK DT PL LS DK
1 Bahasa Inggris (D3) D3 35 158 10 8 35 0 61 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 158 71 40
2 Desain Komunikasi Visual (D3) D3 0 49 10 6 0 0 17 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 27 22
3 Pendidikan Bahasa Inggris (S1) S1 10 0 83 69 0 0 0 0 0 0 6 7 93 1111 116 93 0 0 0 0 74 0 104 75 0 0 0 0 177 1111 309 244
4 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) S1 4 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 35 297 49 28 0 0 0 0 28 0 44 27 0 0 0 0 67 297 103 63
5 Pendidikan Bahasa Bali (S1) S1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 59 13 6 0 0 0 0 14 0 13 9 0 0 0 0 34 59 27 16
6 Pendidikan Bahasa Jepang (S1) S1 3 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 25 117 30 15 0 0 0 0 20 0 25 11 0 0 0 0 48 117 59 30
7 Pendidikan Seni Rupa (S1) S1 2 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18 66 5 3 0 0 0 0 14 0 24 16 0 0 0 0 34 66 33 22
8 Pendidikan Bahasa Jepang (D3) D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Pendidikan Bahasa Bali (D3) D3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0